OBSAH

1.   Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet 2023
2.   Aerodynamika profilů
3.   Machovo číslo a Efekty při proudění vysokými rychlostmi 2023
4.   Proudění plynů a par tryskami
5.   Proudění plynů a par difuzory 2023
6.   Škrcení plynů a par 2023
 
  Přílohy
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.
1