OBSAH

1.

Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet (2023)

2.

Aerodynamika profilů (2022)

3.

Machovo číslo a Efekty při proudění vysokými rychlostmi (2023)

4.

Proudění plynů a par tryskami (2023)

5.

Proudění plynů a par difuzory (2023)

6.

Škrcení plynů a par (2023)

7.

Vnitřní tření tekutiny a vývoj mezní vrstvy (2023)

Přílohy

Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.