OBSAH

1.   Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet  2023
2.   Aerodynamika profilů  2022
3.   Machovo číslo a Efekty při proudění vysokými rychlostmi  2023
4.   Proudění plynů a par tryskami  2023
5.   Proudění plynů a par difuzory  2023
6.   Škrcení plynů a par  2023
7.   Vnitřní tření tekutiny a vývoj mezní vrstvy  2023
-   Přílohy
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.