KS.1

KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN

Výskyt klíčových slov v jednotlivých článcích podle jejich čísla v Seznamu článků. Jestliže je číslo článku tučně, pak to znamená, že klíčové slovo je zmíněno již na první straně článku (tj. v názvu článku a kapitol a v popisu úloh).

Aerodynamika

Aerodynamika
-    2.    -    -    -    -    -
Aerodynamická data
-    2.    -    -    -    -    -

Armatura

Armatura
1.    -    -    -    -    -    -
Vyvažovací armatury
-    -    -    -    -    6.    -

Bilance

Energetická bilance difuzorů
-    -    -    -    5.    -    -

Clona

-    -    -    -    -    6.    -

Čerpadlo

Proudové čerpadlo
-    -    -    -    5.    -    -
Proudové napájecí čerpadlo
-    -    -    -    5.    -    -
Těžební čerpadlo
-    -    -    -    5.    -    -

Čára

Machova čára
-    -    3.    -    -    -    -

Číslo

Horní kritické Reynoldsovo číslo
-    -    -    -    -    -    7.
Kritické Machovo číslo
-    -    3.    -    -    -    -
Kritické Reynoldsovo číslo
-    -    -    -    -    -    7.
Machovo číslo
-    2.    3.    -    -    -    -
Mezní Reynoldsovo číslo
1.    -    -    -    -    -    -
Reynoldsovo číslo
-    -    -    -    -    -    7.
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.2

Diagram

h-s diagram difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -
h-s diagram škrcení
-    -    -    -    -    6.    -
h-s diagram trysky
-    -    -    4.    -    -    -
Moodyho diagram
1.    -    -    -    -    -    -
Nikuradseho diagram
1.    -    -    -    -    -    -

Difuzor

Difuzor
1.    -    -    -    5.    -    -
Kornoutové difuzory
-    -    -    -    5.    -    -
Krátké difuzory
-    -    -    -    5.    -    -
Kuželové difuzory
-    -    -    -    5.    -    -
Nadzvukový difuzor
-    -    3.    -    5.    -    -
Podzvukové difuzory
-    -    -    -    5.    -    -
Stupňovité difuzory
-    -    -    -    5.    -    -

Dýza

Dýza
viz Tryska

Ejektor

Ejektor
-    -    -    -    5.    -    -

Elipsa

Bendemannova elipsa
-    -    -    4.    -    -    -

Energie

Kinetická energie
-    -    -    -    -    6.    -
Vnitřní tepelná energie
-    -    -    -    5.    -    -

Entalpie

Entalpie
-    -    -    -    -    6.    -
Celková entalpie
-    -    -    -    -    6.    -

Entropie

Entropie
-    -    -    -    -    6.    -

Exponent

Exponent polytropy
-    -    -    4.    -    -    -

Helium

Kapalné helium
-    -    -    -    -    -    7.
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.3

Hrdlo

Hrdlo
-    -    -    -    5.    -    -

Faktor

Průtokový faktor
-    -    -    4.    -    -    -

Funkce

Prandtl-Meyerovy funkce
-    -    3.    -    -    -    -

Hustota

1.    -    -    -    -    -    -

Charakteristika

Charakteristika Lavalovy trysky
-    -    -    4.    -    -    -
Charakteristika potrubního systému
1.    -    -    -    -    -    -

Impuls

Specifický impuls
-    -    -    4.    -    -    -

Injektor

Injektor
-    -    -    -    5.    -    -

Interferogram

Interferogram
-    -    3.    -    -    -    -

Jev

Joulův-Thomsonův jev
-    -    -    -    -    6.    -

Kanál

Difuzorový kanál
-    -    -    -    5.    -    -
Lopatkový kanál
-    -    -    4.    -    -    -

Kapalina

Škrcení kapalin
-    -    -    -    -    6.    -

Komprese

Izoentropická komprese
-    -    -    -    5.    -    -

Kompresor

Nadzvukový kompresor
-    -    -    -    5.    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.4

Konstanta

Konstanta potrubního systému
1.    -    -    -    -    -    -

Kontrakce

Kontrakce proudu
-    -    -    4.    -    -    -

Křivka

Fannovy křivky
1.    -    -    -    -    6.    -
Inverzní křivka
-    -    -    -    -    6.    -

Kužel

Průtokový kužel trysky
-    -    -    4.    -    -    -

Kyslík

Kyslík
-    -    -    4.    -    -    -

Laminátor

Laminátor
-    -    -    -    -    -    7.

Lemniskáta

Lemniskáta
-    -    -    4.    -    -    -

Let

Nadzvukový let
-    -    -    -    5.    -    -

Metoda

Metoda charakteristik
-    -    -    4.    5.    -    -

Minerál

Krystalizace minerálů
1.    -    -    -    -    -    -

Motor

Motor SSME
-    -    -    4.    -    -    -
Náporové motory
-    -    -    -    5.    -    -
Protitlak raketového motoru
-    -    -    4.    -    -    -
Raketové motory na tuhé látky
-    -    -    4.    -    -    -
Tryska raketového motoru
-    -    -    4.    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.5

Náklady

Pořizovací náklady
1.    -    -    -    -    -    -
Provozní náklady
1.    -    -    -    -    -    -

Napětí

Tenzor napětí
-    -    -    -    -    -    7.

N2O4

N2O4
-    -    3.    -    -    -    -

Objem

Měrný objem
-    -    -    4.    -    -    -

Obvod

Omočený obvod
-    -    -    -    -    -    7.

Odpor

Odpor
-    2.    -    -    -    -    -
Místní odpor
1.    -    -    -    -    -    -
Působiště odporu
-    -    3.    -    -    -    -
Třecí odpor
-    2.    -    -    -    -    -
Tvarový odpor
-    2.    -    -    -    -    -

Plynovod

Plynovod
1.    -    -    -    -    -    -

Poměr

Ejekční poměr
-    -    -    -    5.    -    -
Kritický tlakový poměr
-    -    -    4.    -    -    -

Potrubí

Potrubí
1.    -    -    -    -    -    7.
Ekvivalentní délka potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Hydraulické vyvažování potrubí
-    -    -    -    -    6.    -
Hydraulicky drsné potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Hydraulicky hladké potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Koroze potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Odstavení potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Potrubní trasa
1.    -    -    -    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.6
Potrubní tvarovky
1.    -    -    -    -    -    -
Průměr potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Relativní drsnost potrubí
1.    -    -    -    -    -    -
Vstupní délka potrubí
-    -    -    -    -    -    7.
Znečištění potrubí
1.    -    -    -    -    -    -

Pravidlo

Pravidlo
-    -    -    -    -    -    7.
Glauert-Prandtlovo pravidlo
-    -    3.    -    -    -    -
Stodolovo pravidlo
-    -    -    4.    -    -    -

Profil

Profil
-    2.    -    -    -    -    7.
Aerodynamika profilu
-    -    3.    -    -    -    -
Difuzorové profilové mříže
-    -    -    -    5.    -    -
Laminární profil
-    -    3.    -    -    -    -
Polára profilu
-    2.    -    -    -    -    -
Profilová mříž
-    -    3.    -    -    -    -
Profily pro vysoké rychlosti
-    -    3.    -    -    -    -
Přetlaková strana profilu
-    2.    -    -    -    -    -
Sací strana profilu
-    2.    -    -    -    -    -
Základní profil
-    2.    -    -    -    -    -

Proudění

Kritické proudění
-    -    -    4.    -    6.    -
Laminární proudění
1.    -    3.    -    5.    -    7.
Maximální odklon proudění
-    -    3.    -    -    -    -
Nadzvukové proudění
-    -    3.    -    -    -    -
Nadzvukové proudění z Lavalovy trysky
-    -    -    4.    -    -    -
Odklon proudění
-    -    3.    -    -    -    -
Odtržení proudění
-    2.    3.    -    5.    -    7.
Podzvukové proudění
-    -    3.    -    -    -    -
Potenciální proudění
-    -    -    -    -    -    7.
Proudění mezi deskami
-    -    -    -    -    -    7.
Proudění v šikmo seříznuté trysce
-    -    -    4.    -    -    -
Transonické proudění
-    -    3.    -    -    -    -
Turbulentní proudění
1.    -    3.    -    5.    -    7.
Zvukové proudění
-    -    3.    -    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.7

Průměr

Ekvivaletní průměr
viz Charakteristický rozměr

Průtokoměr

Průřezový průtokoměr
-    -    -    -    -    6.    -
Umístění průtokoměru
-    -    -    -    -    6.    -

Přisávání

Přisávání
-    -    -    -    5.    -    -

Raketoplán

Raketoplán
-    -    3.    -    -    -    -

Ramjet

Ramjet
-    -    -    -    5.    -    -

Rovnice

Colebrookova rovnice
1.    -    -    -    -    -    -
Darcy-Weisbachova rovnice
1.    -    -    -    -    -    -
Eulerova rovnice hydrodynamiky
-    -    -    -    -    -    7.
Fannovy rovnice
1.    -    -    -    -    -    -
Navier-Stokesova rovnice
-    -    -    -    -    -    7.
Rankine-Hugoniotovy rovnice
-    -    3.    -    -    -    -
Rovnice kuželové trysky
-    -    -    4.    -    -    -
Rovnice pro výtokovou rychlost
-    -    -    4.    -    -    -
Rovnice zvonové trysky
-    -    -    4.    -    -    -
Saint Vénantova-Wantzelova rovnice
viz Rovnice pro výtokovou rychlost

Rozměr

Charakteristický rozměr
-    -    -    -    -    -    7.

Rychlost

Hospodárná rychlost
1.    -    -    -    -    -    -
Kritická rychlost proudění
-    -    3.    4.    5.    -    -
Kritická rychlost laminárního proudění
-    -    -    -    -    -    7.
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.8
Nátoková rychlost
-    -    -    -    -    -    7.
Mezní rychlost
1.    -    -    -    -    -    -
Obvodová rychlost
-    -    -    -    5.    -    -
Rychlost proudění
-    2.    -    -    -    -    -
Rychlost stlačitelné tekutiny
-    -    3.    -    -    -    -
Rychlost zvuku
-    2.    3.    4.    -    -    -
Rychlostní profil
-    -    -    -    5.    -    7.
Rychlostní sonda
-    2.    -    -    -    -    -
Střední energetická rychlost
-    -    -    -    -    -    7.
Střední profilová rychlost
-    -    -    -    -    -    7.
Střední rychlost
1.    -    -    -    -    -    7.
Střední rychlost hmotnostního toku
-    -    -    -    -    -    7.
Střední rychlost hybnosti tekutiny
-    -    -    -    -    -    7.

Scramjet

Scramjet
-    -    -    -    5.    -    -

Síla

Síla na profil
-    2.    -    -    -    -    -
Třecí síla
1.    -    -    -    -    -    -

Součinitel

Průtokový součinitel armatury
-    -    -    -    -    6.    -
Rychlostní součinitel
-    -    -    4.    -    -    -
Součinitel hydraulické vstupní délky
-    -    -    -    -    -    7.
Součinitel odporu
-    2.    3.    -    -    -    -
Součinitel průtokového měřidla
-    -    -    -    -    6.    -
Součinitel průtoku tryskou
-    -    -    4.    -    -    -
Součinitel tření
1.    -    -    -    -    -    -
Součinitel vztlaku
-    2.    3.    -    -    -    -
Tlakový součinitel
-    2.    3.    -    -    -    -
Ztrátový součinitel
1.    -    -    -    -    -    -

Souřadnice

Logaritmická soustava souřadnic
1.    -    -    -    -    -    -

Supratekutost

Supratekutost
-    -    -    -    -    -    7.
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.9

Stanice

Redukčně-chladící stanice
-    -    -    -    -    6.    -
Redukční stanice
-    -    -    -    -    6.    -
Vícestupňová redukční stanice
-    -    -    -    -    6.    -

Stav

Nenávrhový stav difuzoru
-    -    -    -    5.   6.    -
Nenávrhový stav trysky
-    -    -    4.    -    -    -

Stroj

Proudový stroj
-    -    -    -    5.    -    -

Škrcení

Škrcení
1.    -    -    -    5.    6.    -
Škrcení páry
-    -    -    -    -    6.    -

Tekutina

Ideální tekutina
-    -    -    -    -    -    7.
Nenewtonovská tekutina
-    -    -    -    -    -    7.
Nestlačitelná tekutina
1.    2.    -    -    -    -    -
Newtonovská tekutina
-    -    -    -    -    -    7.
Stlačitelná tekutina
-    -    3.    -    -    -    -
Viskózní tekutina
-    -    -    -    -    -    7.

Teorém

Hugoniotův teorém
-    -    3.    -    -    -    -

Teorie

Teorie difuzorů
-    -    -    -    5.    -    -

Teplo

Znovu využitelné teplo
-    -    -    -    -    -    7.
Ztrátové teplo
1.    -    -    -    -    -    7.

Tětiva

Tětiva
-    -    -    -    -    -    7.

Tlak

Tlak
-    2.    -    -    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.10
Gradient tlaku v difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -
Konstatní gradient tlaku
-    -    -    -    5.    -    -
Lineární gradient tlaku
-    -    -    -    5.    -    -
Příčný tlakový gradient
-    -    -    -    5.    -    -
Tlaková porucha
-    -    3.    -    -    -    -

Tok

Hmotnostní tok difuzorem
-    -    -    -    5.    -    -
Hmotnostní tok skupinou trysek
-    -    -    4.    -    -    -
Hmotnostní tok tryskou
-    -    -    4.    -    -    -
Hmotnostní tok turbínou
-    -    -    4.    -    -    -

Trouba

Sací trouba
-    -    -    -    5.    -    -

Trubice

Venturiho trubice
-    -    -    -    -    6.    -

Tryska

Tryska
1.    -    -    4.    -    6.    -
Konfuzorová tryska
viz Konvergentní tryska
Konvergentně-divergentní tryska
viz Lavalova tryska
Konvergentní tryska
-    -    -    4.    -    -    -
Lavalova tryska
-    -    3.    4.    -    -    -
Nadzvuková tryska
-    -    3.    -    -    -    -
Podexpandovaná tryska
-    -    -    4.    -    -    -
Přeexpandovaná tryska
-    -    -    4.    -    -    -
Sériové řazení trysek
-    -    -    4.    -    -    -
Šikmo seříznutá tryska
-    -    3.    -    -    -    -
Teorie trysek
-    -    -    4.    -    -    -
Zužující se tryska
viz Konvergentní tryska

Tření

Tření
-    2.    -    -    -    -    -
Vnitřní tření
1.    2.    -    -    5.    -    7.
Vnitřní tření v trysce
-    -    -    4.    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.11

Tunel

Aerodynamický tunel
-    -    -    4.    -    -    -

Turbína

Hmotnostní tok skupinou stupňů turbín
-    -    -    4.    -    -    -
Stupeň turbíny
-    -    -    4.    -    -    -

Turboexpandér

Turboexpandér
-    -    -    -    -    6.    -

Turbulizátor

Turbulizátor
-    -    -    -    5.    -    7.

Turbulence

Turbulence
-    -    -    -    -    -    7.

Tvar

Tvary difuzorů
-    -    -    -    5.    -    -
Tvary divergentních trysek
-    -    -    4.    -    -    -
Tvary konvergetních trysek
-    -    -    4.    -    -    -

Ucpávka

Ucpávka
1.    -    -    -    -    -    -
Kartáčové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Konstrukce labyrintové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Labyrintové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Materiál ucpávek
-    -    -    -    -    6.    -
Odsávání plynu z ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Voštinové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Výpočet labyrintové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Vyšlehání ucpávek
-    -    -    -    -    6.    -
Zahlcování ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -
Zapojení labyrintové ucpávky
-    -    -    -    -    6.    -

Účinnost

Hydraulická účinnost difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -
Účinnost difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.12

Úhel

Deviační úhel
-    2.    -    4.    -    -    -
Klouzací úhel
-    2.    -    -    -    -    -
Machův úhel
-    -    3.    -    -    -    -
Nátokový úhel
-    2.    3.    -    -    -    -
Úhel rozšíření difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -

Ventil

Ventil
1.    -    -    -    -    -    -
Dvousedlové ventily
-    -    -    -    -    6.    -
Charakteristika ventilu
-    -    -    -    -    6.    -
Jednosedlový ventil
-    -    -    -    -    6.    -
Membránový redukční ventil
-    -    -    -    -    6.    -
Průtok ventilem
-    -    -    -    -    6.    -
Redukční ventily
-    -    -    -    -    6.    -
Redukční ventil plynovodu
-    -    -    -    -    6.    -
Regulační ventil
-    -    -    -    -    6.    -
Škrtící ventil
-    -    -    -    -    6.    -
Uzavírací ventil
1.    -    -    -    -    -    -
Ventily s difuzorem
-    -    -    -    5.    6.    -

Vír

Vír
-    -    -    -    -    6.    -
Koutové víry
-    -    -    -    -    6.    -

Viskozimetr

Viskozimetr
-    -    -    -    -    -    7.

Viskozita

-    -    -    -    -    -    7.
Dynamická viskozita
-    -    -    -    -    -    7.
Hodnoty viskozit
-    -    -    -    -    -    7.
Kinematická viskozita
-    -    -    -    -    -    7.
Kritická viskozita
-    -    -    -    -    -    7.
Redukovaná viskozita
-    -    -    -    -    -    7.
Viskozita směsi
-    -    -    -    -    -    7.
Viskozita vody
-    -    -    -    -    -    7.
Viskozita vzduchu
-    -    -    -    -    -    7.

Vlna

Expanzní vlny
-    -    3.    4.    -    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.13
Kolmá rázová vlna
-    -    3.    -    -    -    -
Kompresní vlny
-    -    3.    -    -    -    -
Kumulace rázových vln
-    -    3.    -    -    -    -
Poloha rázové vlny v trysce
-    -    -    4.    -    -    -
Rázová vlna
-    -    3.    -    -    -    -
Šikmá rázová vlna
-    -    3.    -    5.    -    -
Úhel rázové vlny
-    -    3.    -    -    -    -
Vznik expanzních vln
-    -    3.    -    -    -    -
Vznik šikmé rázové vlny
-    -    3.    -    -    -    -
Vznik λ-rázové vlny
-    -    3.    -    -    -    -
Zředění rázové vlny
-    -    3.    -    -    -    -
Zvuková vlna
-    -    3.    -    -    -    -
λ-rázová vlna
-    -    3.    -    5.    -    -

Vložka

Škrtící vložka
-    -    -    -    -    6.    -

Voda

Vodní pára
-    -    -    4.    -    -    -

Vodík

Vodík
-    -    -    4.    -    -    -

Vrstva

Energetická tloušťka mezní vrstvy
-    -    -    -    -    -    7.
Impulsní tloušťka mezní vrstvy
-    -    -    -    -    -    7.
Laminární mezní vrstva
-    -    -    -    -    -    7.
Mezní vrstva
-    2.    -    -    -    -    7.
Pošinovací tloušťka mezní vrstvy
-    -    -    -    -    -    7.
Tloušťka mezní vrstvy
-    -    3.    -    -    -    7.

Výpočet

Analytický výpočet
-    -    3.    -    -    -    -

Vývěva

Vývěva
-    -    -    -    5.    -    -
 KLÍČOVÁ SLOVA V DYNAMICE TEKUTIN
KS.14

Vzduch

Vzduch
-    -    -    4.    -    -    -

Vztlak

Vztlak
-    2.    -    -    -    -    -
Působiště vztlaku
-    -    3.    -    -    -    -

Xfoil

Xfoil
-    2.    -    -    -    -    -

Zákon

Newtonův zákon viskozity
-    -    -    -    -    -    7.
Poiseuilleův zákon
-    -    -    -    -    -    7.

Znečištění

Biologické znečištění
1.    -    -    -    -    -    -
Znečištění tuhými částicemi
1.    -    -    -    -    -    -

Ztráta

Měrná tlaková ztráta
1.    -    -    -    -    -    -
Proudění tryskou se ztrátami
-    -    -    4.    -    -    -
Tlaková ztráta
1.    -    -    -    5.    6.    7.
Tlaková ztráta ventilu
1.    -    -    -    -    6.    -
Ztráty v difuzoru
-    -    -    -    5.    -    -
Ztráta v rázové vlně
-    -    3.    -    -    -    -

Zvuk

Gradient intenzity zvuku
-    -    3.    -    -    -    -
Intenzita zvuku
-    -    3.    -    -    -    -

©Jiří Škorpík, LICENCE